¦RODA, 25 KWIETNIA 2018
SZCZEGÓŁY PRODUKTU

   INFORMACJE OGÓLNE
   WARUNKI TECHNICZNE
   CENNIK
   ZAMÓWIENIE
WYKRESY ON-LINE

WIG20 - notowania ci±głe
 więcej » 
EMITENT - 25 KWIETNIA

 czytaj »   więcej » 
ODBIÓR SERWISÓW

Warunki techniczne:
  • Komputer zgodny z IBM PC z gniazdem USB, minimum Pentium 200, 128 MB RAM z systemem operacyjnym Windows 95 (serwer wymaga Widnows 98). Zalecana konfiguracja: Pentium II 233, 256 MB RAM z systemem operacyjnym Windows NT/2000/XP

  • Dekoder + tuner CTXT-USB lub dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie TSG do odbioru serwisów w czasie rzeczywistym

  • ¬ródło standardowego sygnału antenowego - w przypadku odbioru danych przez teletekst. Indywidualna lub zbiorcza instalacja antenowa umożliwiaj±ca odbiór zawieraj±cych teletekst programów TVP 1, TVP 2 lub TV Polonia bez błędów i przekłamań. Oprogramowanie posiada czę¶ć diagnostyczn± pozwalaj±c± ocenić poprawno¶ć sygnału. Jako¶ć można uznać za wystarczaj±c± jeżeli na 1 tysi±c odebranych pakietów w jednym s± niekorygowalne przekłamania

  • Opłata abonamentowa lub uzgodnienie z operatorem systemu próbnego odbioru serwisu

Uprawnienia do odbioru serwisów:
  • odbiór serwisów - abonament - można opłacić za miesi±c, kwartał, półrocze lub rok. Podczas zakupów, użytkownik wybiera pakiet abonamentowy z odpowiedni± ilo¶ci± ofert TSG1/3/5 (jedna, trzy lub pięć ofert).

  • plik z uprawnieniami uzyskuje się po zaksięgowaniu opłaty abonamentu dokonanej w sklepie internetowym. Jeżeli serwer wykorzystuje kanał internetowy, uprawnienia zostan± pobrane automatycznie po nawi±zaniu poł±czenia. W przypadku dostępu przez teletekst należy go wgrać do katalogu, w którym zainstalowano program TSG.


© 2002 - 2010 Copyright CAIT sp. z o.o., Katowicka 51, 41-400 Mysłowice , wszelkie prawa zastrzeżone
KONTAKT