¦RODA, 25 KWIETNIA 2018
SZCZEGÓŁY PRODUKTU

   INFORMACJE OGÓLNE
   WARUNKI TECHNICZNE
   CENNIK
   ZAMÓWIENIE
WYKRESY ON-LINE

WIG20 - notowania ci±głe
 więcej » 
EMITENT - 25 KWIETNIA

 czytaj »   więcej » 

Dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, dostęp do komunikatów systemu EMITENT, graficzna prezentacja w postaci wykresów, tabel i zestawień.

Serwis TSG za po¶rednictwem telegazety oraz sieci Internet przesyła w czasie rzeczywistym pełn± informację o notowaniach WGPW, warto¶ci online wybranych indeksów ¶wiatowych, a także raporty z systemu Emitent i depesze PAP. Umożliwia odbiór, rozkodowanie serwisów informacyjnych i prezentację danych giełdowych w postaci zestawień, tabel oraz wykresów graficznych. Udostępnia mechanizmy konwersji i przenoszenia danych do programów analizy technicznej.

ZAWARTO¦Ć SERWISÓW TSG

A - Serwis czasu rzeczywistego (on-line):
 • Notowania w systemie kursu jednolitego, szczegółowy przebieg oferty i dogrywki oraz fixing (aktualny stan rynku oraz stan końcowy)
 • Notowania w systemie ci±głym, szczegółowy przebieg (aktualny stan rynku oraz stan końcowy)
 • Notowania indeksów giełdowych (fixing, aktualne warto¶ci indeksów giełdowych w trakcie systemu notowań ci±głych oraz stan końcowy)
 • Notowania pozasesyjnych transakcji pakietowych, szczegółowy przebieg (aktualny stan z chwil± zatwierdzenia przez giełdę oraz stan końcowy)
 • Notowania instrumentów pochodnych, szczegółowy przebieg (aktualny stan rynku oraz stan końcowy)
 • Statystyka notowań w systemie kursu jednolitego (po zakończeniu sesji)
 • Notowania giełdowych indeksów ¶wiatowych
 • Transakcje z giełd towarowych
 • Notowania Giełdy Energii
 • Kursy walut NBP
 • Informacje tekstowe - ze spółek giełdowych (system Emitent), komentarz do sesji, aktualno¶ci ekonomiczne PAP
B - Serwis ekonomiczny PAP "Makler" (on-line)© 2002 - 2010 Copyright CAIT sp. z o.o., Katowicka 51, 41-400 Mysłowice , wszelkie prawa zastrzeżone
KONTAKT